Chuyển tới nội dung
Trang chủ » DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG

  • >>>  Quạt làm mát sử dụng cho gia đình, văn phòng, công ty …

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Việt Hương:

quạt thông gió  quạt thông gió  quạt thông gió  quạt thông gió  quạt thông gió  quạt thông gió  quạt thông gió  quạt thông gió

1.  CTY TNHH PHÚ MỸ

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3729287

Fax: (650)3729466

Email: tandonghiepb@hcm.vnn.vn

2.  CTY CP CÔNG NGHIỆP AMECO

Ngành nghề: XÂY DỰNG – THIẾT BỊ

Địa chỉ: LÔ B2-56 ĐƯỜNG 2 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3727771

Fax: (650)6271453

Email: sales@ameco.vn

  • >>>  Quạt làm mát sử dụng cho gia đình, văn phòng, công ty …

3.  CTY TNHH CAO SU VIỆT

Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ B2-35 ĐƯỜNG 2 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)6271144

Fax: (650)6271155

Email: caosuviet@vnn.vn

4.  CTY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ HOÀNG LÂM

Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ B2-53 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)6271473

Fax: (650)6271477

Email: hoanglam@hoanglam.com.vn

5.  CTY CP OSEVEN

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3736677

Fax: (650)3741477

Website: www.duyhoangco.com

6.  CTY TNHH KỸ NGHỆ MIỀN NAM

Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ B2-28 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)6271119

Fax: (650)6271161

Email: southernengi@yahoo.com.vn

7.  CTY TNHH THUẬN LỢI

Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ B2-35 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, X.TÂN ĐÔNG HIỆP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3728921

Fax: (650)3728920

Email: thuanloi_bdg@email.viettel.vn

8.  CTY TNHH QUỐC TẾ NHỰA VIỆT HOA

Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ D2 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3747397

Fax: (650)3747399

Email: yehhua@hcm.vnn.vn

9.  CTY TNHH DỆT TOUNG LOONG (VIỆT NAM)

Ngành nghề: CHỈ – MAY & THÊU

Địa chỉ: LÔ E5-E6 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3743219

Fax: (650)3718944

Email: jimko@unet.vnnews.com

10.  CTY TNHH COSMOS KNITTING INT’L

Ngành nghề: DÂY CÁC LOẠI

Địa chỉ: LÔ D11-D12 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3743187

Fax: (650)3743189

Email: cosmosw@hcm.vnn.vn

11.  CTY TNHH KPACK – CN

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KHU C LÔ N5 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3716205

Fax: (650)3716210

12.  CTY TNHH EVER WIN VIỆT NAM

Ngành nghề: TÚI, CẶP, GIỎ XÁCH

Địa chỉ: LÔ F6 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3753317

Fax: (650)3753315

Email: everwinvn@hcm.vnn.vn

13.  CTY CP VIỆT HƯƠNG

Ngành nghề: CƠ SỞ HẠ TẦNG & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: KM11 ĐL BÌNH DƯƠNG KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3754870

Fax: (650)3754989

Email: vhip@hcm.vnn.vn

14.  CTY TNHH SX GIẤY NHÁM MERIT VIỆT NAM

Ngành nghề: CHẤT MÀI MÒN

Địa chỉ: LÔ C10 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3746318

Fax: (650)3746327

Email: merit@hcm.fpt.vn

15.  CTY TNHH JM CAPS

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ C7 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3753258

Fax: (650)3753255

Email: jmcapsvn@unet.vnnews.com

16.  CTY TNHH TÂN KIM LÝ

Ngành nghề: DỆT – HÓA CHẤT, VẬT TƯ & THIẾT BỊ

Địa chỉ: LÔ G3 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3718128

Fax: (650)3718130

Email: ctytankimly@hcm.vnn.vn

17.  CTY TNHH JORN TECHNOLOGY

Ngành nghề: BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ

Địa chỉ: LÔ M1-M2-M3 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3753070

Fax: (650)3753728

Email: jorn@hcm.vnn.vn

18.  CTY TNHH TAUNG LIANG (VIỆT NAM)

Ngành nghề: GAS – THIẾT BỊ DÙNG GAS

Địa chỉ: E1-E2 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3753966

Fax: (650)3753965

Email: taungliangvn@yahoo.com

19.  CTY TNHH ASIA PAINT VIỆT NAM

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ I5-I6 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3718939

Fax: (650)3747698

Email: asiapaint@hcm.vnn.vn

20.  CTY TNHH MING KUAN

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ F5 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3715215

Fax: (650)3718738

Email: mingkuan@hcm.vnn.vn

21.  CTY TNHH KOREA FOAM

Ngành nghề: CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU & THIẾT BỊ

Địa chỉ: LÔ J2 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3718650

Fax: (650)3718655

Email: cachnhiet.com@gmail.com ; lantimtc2000@gmail.com ; koreafoam@koreafoam.com

22.  CTY TNHH HENKEL VIỆT NAM – CN

Ngành nghề: HÓA MỸ PHẨM

Địa chỉ: LÔ H6 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3747120

Fax: (650)3747123

Email: henkel@fmail.vnn.vn

23.  XN SUPER FOAM VIỆT NAM

Ngành nghề: CAO SU – NGUYÊN LIỆU

Địa chỉ: LÔ E4 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3753707

Fax: (650)3753709

Email: chungchanhsuperfoam@vnn.vn

24.  CTY TNHH HER KUANG

Ngành nghề: CHỈ – MAY & THÊU

Địa chỉ: LÔ E3 QL13 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3747808

Fax: (650)3747447

Email: herkuang@hcm.vnn.vn

25.  CTY TNHH ALLOVER WORLD

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: D3-D4 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3753613

Fax: (650)3753612

Email: newhouse@hcm.vnn.vn

26.  CTY TNHH JINN YIH CHUNG

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: D7-D8 ĐƯỜNG 3 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3718188

Fax: (650)3718186

Email: jyc.print@hcm.vnn.vn

27.  CTY TNHH NHỰA CHINLI

Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ H7 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3718759

Fax: (650)3746918

Email: chinli@chinli.com

28.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWON VN

Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ N2 KHU C KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3717301

Fax: (650)3717303

Email: nnnn.sg@gmail.com

29.  CTY TNHH AN XUYÊN

Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK

Địa chỉ: 9 KCN MỸ QUÝ HÙNG VƯƠNG, TP.LONG XUYÊN, AN GIANG

Điện thoại: (76)3932521

Fax: (76)3932522

Email: anxuyen@vnn.vn

30.  CTY TNHH NHÃ CHÁNH

Ngành nghề: NHỰA – NGUYÊN LIỆU

Địa chỉ: LÔ P1 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3717358

Fax: (650)3717359

Email: nhachanh@vnn.vn

31.  CTY TNHH SMB ELECTRIC VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN

Địa chỉ: LÔ N1 KCN VIỆT HƯƠNG 1, X.THUẬN GIAO, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3715192

Website: SMBELECTRIC.COM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *