Chuyển tới nội dung
Trang chủ » DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Biên Hòa 2 – Đồng Nai:

  • >>>  Quạt làm mát sử dụng cho gia đình, văn phòng, công ty …

1.  CTY TNHH VIỆT NAM MEIWA

Ngành nghề: GỐM – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836413

Fax: (61)3836415

Email: MEIWAADM@HCM.VNN.VN

2.  CTY TNHH GAS VIỆT NHẬT (VIJAGAS)

Ngành nghề: GAS – CÔNG NGHIỆP & Y KHOA

Địa chỉ: 33 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836706

Fax: (61)3836710

Email: vijagas@hcm.vnn.vn

3.  CTY ROSTAING VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 13A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3892142

Fax: (61)3892253

Email: hrd@rostaingvietnam.com

4.  CTY TNHH HAPPY COOK

Ngành nghề: ĐỒ GIA DỤNG

Địa chỉ: LÔ 23 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3931112

Fax: (61)3836626

Email: HAPPYVINA@HCM.VNN.VN

5.  CTY TNHH Ô TÔ HYUNDAI NAM VIỆT

Ngành nghề: XE HƠI – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3932331

Fax: (61)3932330

Email: sales@hyundaiauto.com.vn

6.  CTY TNHH URAI PHANICH (VIỆT NAM)

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836617

Fax: (61)3836073

Email: uraipaint.hcmc@hcm.vnn.vn

7.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM I.S.A

Ngành nghề: MAY MẶC – PHỤ LIỆU

Địa chỉ: LÔ 24 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836392

Fax: (61)3836394

Website: www.isa.vietco.net

8.  CTY SX SẢN PHẨM MẠ CÔNG NGHIỆP VINGAL

Ngành nghề: XI MẠ – CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 4 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836661

Fax: (61)3836726

Email: vingalacc@hcm.fpt.vn

9.  CTY TNHH ASY VIỆT NAM

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 22 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3991901

Fax: (61)3991909

Email: asyarttw@yahoo.com.tw

10.  CTY TNHH QUỐC TẾ VỸ HẢO VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836556

Fax: (61)3836559

Email: woeihaw@unet.vnnews.com

11.  CTY TNHH ỐNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT

Ngành nghề: ỐNG – KIM LOẠI, NHỰA & CAO SU

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 4A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836304

Fax: (61)3836512

Email: wahsin@unet.vnnews.com

12.  CTY HỮU HẠN SỢI TAINAN VIỆT NAM

Ngành nghề: SỢI

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836671

Fax: (61)3836610

Email: tainan@hcm.vnn.vn

13.  CTY TNHH LUCKY STAR PLAST

Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 5 LÔ 26 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836755

Fax: (61)3836664

Email: luckystarplast@hcm.vnn.vn

14.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ C.P. VIỆT NAM

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3893345

Fax: (61)3893344

Email: cppkvn@hcm.vnn.vn

15.  CTY TNHH THÉP SEAH VIỆT NAM

Ngành nghề: THÉP – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3833733

Fax: (61)3833734

Email: seah@hcm.vnn.vn ;

16.  CTY THỰC NGHIỆP HỮU HẠN BELY

Ngành nghề: GĂNG TAY

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836365

Fax: (61)3836382

Email: bely836382@hcm.vnn.vn

17.  CTY CP DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐIỆN – DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836361

Fax: (61)3836388

Email: yenn@mail.taya.com.tw ;

18.  CTY TNHH BORAMTEK VIỆT NAM

Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 4 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3833085

Fax: (61)3836961

Email: brhcm@hcm.vnn.vn

19.  CTY TNHH TECHNOPIA VIỆT NAM

Ngành nghề: THUỐC TRỪ VẬT HẠI

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836499

Fax: (61)3836498

Email: info@technopiavn.com

20.  CTY CP CƠ KHÍ GTVT ĐỒNG NAI

Ngành nghề: XE HƠI – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 24 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3891353

Email: dongnaitcm@hcm.vnn.vn

21.  CTY TNHH DỆT HOÀNH THÂN (VIỆT NAM)

Ngành nghề: GĂNG TAY

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3832913

Fax: (61)3832914

Email: great@unet.vnnews.com

22.  CTY TNHH BAO BÌ VISY VIỆT NAM (VISYPACK)

Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3892429

Fax: (61)3892448

Email: visypak@visyvn.com ; GREG.KEEGAN@VISIGON.COM

23.  CTY TNHH DONGSUNG NSC VIỆT NAM

Ngành nghề: KEO & CHẤT DÍNH

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835461

Fax: (61)3835463

Email: dongsung.nsc@nstarch.com.vn

24.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP HUNG YIH (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐIỆN – DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835677

Fax: (61)3835680

Email: hungyihvn2bdvn.vnd.net

25.  CTY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM

Ngành nghề: DƯỢC PHẨM

Địa chỉ: 15 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836378

Fax: (61)3836381

26.  CTY TNHH LIBERTY LACE

Ngành nghề: MAY MẶC – PHỤ LIỆU

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836763

Fax: (61)3836764

Email: liberty@fmail.vnn.vn ; lilace@fmail.vnn.vn

27.  CTY TNHH SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

Địa chỉ: 31 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836563

Fax: (61)3836561

Website: http://www.fujitsu.com/vn/en/

28.  CTY TNHH MAY MẶC CIVIC

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 32 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3992951

Fax: (61)3992955

Email: ctycivicadsl@hcm.vnn.vn

29.  CTY TNHH SX XÍCH CHUYÊN DÙNG VIỆT NAM

Ngành nghề: DÂY XÍCH, DÂY SÊN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 10A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3833162

Fax: (61)3833165

Email: specialtychain@hcm.vnn.vn

30.  CTY TNHH YNG HUA VIỆT NAM

Ngành nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ

Địa chỉ: 11 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836611

Fax: (61)3836613

Email: ynghua@hcm.vnn.vn ; info_vn@ynghua.com

31.  CTY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐỘNG CƠ – THIẾT BỊ & SỬA CHỮA

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 5A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836711

Fax: (61)3836712

Website: www.mabuchi-motor.com

32.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP HUNG CHENG VIỆT NAM

Ngành nghề: DÂY CÁC LOẠI

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3991051

Fax: (61)3991050

Email: hc_7712986@hcm.vnn.vn

33.  CTY TNHH MUTO VIỆT NAM

Ngành nghề: KHUÔN MẪU

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836513

Fax: (61)3836410

Email: ngocanh@muto.com.vn

34.  CTY TNHH INTERPHARMA MFG. VIỆT NAM

Ngành nghề: DƯỢC PHẨM

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836767

Fax: (61)3836570

Website: www.pharmaindustries.com

35.  CTY TNHH ALL SUPER VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 23 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3991360

Fax: (61)3991369

Email: hunghoang@hcm.vnn.vn

36.  CTY TNHH CARGILL VIỆT NAM

Ngành nghề: GIA CẦM, GIA SÚC – THỨC ĂN & THIẾT BỊ

Địa chỉ: LÔ 29 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836524

Fax: (61)3836518

Email: Marketing@Cargill.com.vn ; xuong_luu@cargill.com ; man_le@cargill.com

37.  CTY TNHH ARTUS VIỆT NAM PACIFIC SCIENTIFIC

Ngành nghề: HÀNG KHÔNG – THIẾT BỊ

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 16A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836703

Fax: (61)3836705

Email: kavn@hcm.vnn.vn

38.  CTY TNHH FURNIWEB (VIỆT NAM)

Ngành nghề: DÂY ĐAI

Địa chỉ: 18 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3932282

Fax: (61)3833090

Email: rangith@furniweb.com.vn

39.  CTY TNHH ARKEMA

Ngành nghề: NHỰA – NGUYÊN LIỆU

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 15A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836339

Fax: (61)3836372

Email: arkema.vn@arkema.com

40.  CTY TNHH CHIEN YOU VIỆT NAM

Ngành nghề: XE CƠ GIỚI – THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 12 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3832911

Fax: (61)3832912

Email: chienyou@hcm.vnn.vn

41.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP FUSHENG (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MÁY NÉN KHÍ, GAS

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834566

Fax: (61)3834599

Email: thephongfs@fusheng.com.vn

42.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP SYNDYNE (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐIỆN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 4A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3831919

Fax: (61)3831413

Email: hh-syn@yahoo.com.vn ; rich1942@pchome.com.tw

43.  CTY TNHH GIA CÔNG & DV THÉP SÀI GÒN

Ngành nghề: THÉP – GIA CÔNG

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 4A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3833001

Fax: (61)3835135

Email: sales@sgc.com.vn ;

44.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU TAJAN

Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836367

Fax: (61)3836366

Email: tajan@hcm.vnn.vn

45.  CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP KIẾN HẰNG

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 24 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835788

Fax: (61)3835789

Email: kienghang@hcm.vnn.vn

46.  CTY TNHH DAISIN VIỆT NAM

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ 48 KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835432

Fax: (61)3835433

Email: DAISINVIETNAM@HCM.VNN.VN

47.  CTY SANYO HA ASEAN – CN

Ngành nghề: KIM KHÍ ĐIỆN MÁY

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3933605

Fax: (61)3836658

Email: sanyo@sanyoshv.com.vn

48.  CTY TNHH ĐIỆN TỬ PHILLIPS VIỆT NAM

Ngành nghề: KIM KHÍ ĐIỆN MÁY

Địa chỉ: LÔ 8 ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3991611

Fax: (61)3991618

Website: www.philips.com.vn; www.lighting.philips.com

49.  CTY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 14 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836579

Fax: (61)3836349

Email: nipponpaintvn@hcm.vnn.vn ;

50.  CTY TNHH NUPLEX RESINS

Ngành nghề: NHỰA – NGUYÊN LIỆU

Địa chỉ: 1 LÔ 24 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836503

Fax: (61)3836633

Email: ha.vomy@nuplexresins.com

51.  CTY TNHH OJITEX (VIỆT NAM)

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 12 ĐƯỜNG 9A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835745

Fax: (61)3835585

Email: eddy.quah@ojitex.com.vn

52.  CTY TNHH DỆT S.Y

Ngành nghề: SỢI

Địa chỉ: 20 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836129

Fax: (61)3836278

Email: sytex@vnn.vn

53.  CTY CP DƯỢC PHẨM OPV

Ngành nghề: DƯỢC PHẨM

Địa chỉ: 27 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3992999

Fax: (61)3835088

Email: opv.overseas@fmail.vnn.vn

54.  CTY CP TRƯỜNG HẢI (THACO) – TRUONG HAI GROUP

Ngành nghề: XE HƠI – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 19 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3891726

Fax: (61)3836621

Email: truonghaiauto@hcm.vnn.vn

55.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

Ngành nghề: VĂN PHÒNG PHẨM

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836592

Fax: (61)3836462

Email: sales@plusvietnam.com.vn ;

CTY TNHH OXY ĐỒNG NAI

Ngành nghề: GAS – VỎ BÌNH GAS

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835532

Fax: (61)3836265

56.  CTY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƠ & BẢO TRÌ QUANG VIỆT

Ngành nghề: ĐIỆN – THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN

Địa chỉ: 12BIS ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3992255

Fax: (61)3992626

Email: OFFICE@QUANGVIET.COM.VN

57.  CTY TNHH SX MICA

Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 13 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836555

Fax: (61)3991006

Email: mica@unet.vnnews.com

58.  CTY TNHH CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Ngành nghề: GIA CẦM, GIA SÚC – BUÔN BÁN & CHĂN NUÔI

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836251

Fax: (61)3831643

Email: vitthawut@cp.com.vn

59.  CTY TNHH SITTO VIỆT NAM

Ngành nghề: THÚ Y – THUỐC, THIẾT BỊ & DỤNG CỤ

Địa chỉ: 4 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, P.LONG BÌNH TÂN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834903

Fax: (61)3834906

Email: info@sittovietnam.com

60.  CTY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM

Ngành nghề: THUỐC TRỪ SÂU

Địa chỉ: 16 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8826026

Fax: (61)3836724

Website: www.syngenta.com

61.  CTY TNHH SX & LẮP RÁP Ô TÔ AN THÀNH PHÁT

Ngành nghề: XE HƠI – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 17A KCN BIÊN HÒA 2, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834945

Fax: (61)3834944

Email: anthanhphat@truonghaiauto.com.vn

62.  CHI HỘI TM ĐÀI LOAN

Ngành nghề: HIỆP HỘI

Địa chỉ: ĐƯỜNG 16 KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834840

Email: DONGNAIT@HCM.VNN.VN

63.  CTY TNHH TMDV MINH PHƯƠNG

Ngành nghề: VẬN CHUYỂN & LƯU KHO – DỊCH VỤ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8899017

Fax: (61)8899016

Email: information@minhphuongvn.com

64.  CTY TNHH KOBELCO VIỆT NAM

Ngành nghề: XÂY DỰNG – THIẾT BỊ

Địa chỉ: 12 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834656

Fax: (61)3834665

Email: huyphong@kobelco.com.vn

65.  CTY TNHH CAM PLAS MOULD (VIỆT NAM)

Ngành nghề: KHUÔN MẪU

Địa chỉ: 222/2 ĐƯỜNG 4 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936777

66.  CTY CP SCAVI BIÊN HÒA

Ngành nghề: ĐỒ LÓT

Địa chỉ: LÔ 14 ĐƯỜNG 19A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8899045

Fax: (61)3994996

Email: info@scavi.com.vn

67.  CTY TNHH CANPAC VIỆT NAM

Ngành nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU

Địa chỉ: LÔ 6 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3994216

Fax: (61)3994215

Email: info@capac-vn.com

68.  TNT – VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VN) LTD.

Ngành nghề: BƯU CHÍNH – DỊCH VỤ

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 3A KCN BIÊN HÒA 2, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835982

Fax: (61)3835979

Email: tntvietnam@tnt.com

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 1

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 – Đồng Nai:

1.  CTY VẬT TƯ & XNK HÓA CHẤT – CN

Ngành nghề: HÓA CHẤT

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN BIÊN HÒA 1, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836547

2.  CTY THỰC PHẨM & NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Ngành nghề: THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI

Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836167

Fax: (61)3836288

Email: donanewtower@hcm.fpt.vn ; dona@saigonnet.vn

3.  CTY CP BỘT GIẶT NET (NETCO)

Ngành nghề: XÀ BÔNG, BỘT GIẶT & CHẤT TẨY

Địa chỉ: LÔ 8 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3932594

Fax: (61)3836166

Email: botgiatnet3@hcm.vnn.vn

4.  CTY LD LENEX

Ngành nghề: XÂY DỰNG – LÀM GIÀN GIÁO

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836401

Fax: (61)3836402

Email: duyenlenex@yahoo.com.vn

5.  CTY TNHH DONGIL ENGRG VIỆT NAM

Ngành nghề: GỐM – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3831675

Fax: (61)3832546

6.  CTY CP VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC – THỦY SẢN PROCONCO

Ngành nghề: GIA CẦM, GIA SÚC – THỨC ĂN & THIẾT BỊ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836453

Fax: (61)3835075

7.  CTY TNHH VIKO GLOWIN

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 4 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836226

Fax: (61)3836228

8.  CTY CP THIẾT BỊ ĐIỆN THIBIDI

Ngành nghề: ĐIỆN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834341

Fax: (61)3836070

Email: thibiditrading@yahoo.com ; sales@thibidi.com ; thibidi@hcm.vnn.vn

9.  CTY LD TÔN PHƯƠNG NAM (SSSC)

Ngành nghề: VẬT LIỆU LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836457

Fax: (61)3836698

Email: sssc_marketing@hcm.vnn.vn

10.  CTY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM ƯNG

Ngành nghề: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3832370

Fax: (61)3832551

10.  CTY CP LONG BÌNH

Ngành nghề: GỖ – KHAI THÁC & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3832772

Fax: (61)3831276

Email: LOBIMEX@HCM.VNN.VN

11.  CTY TNHH MTV VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (DOCAM)

Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP – VẬT TƯ & THIẾT BỊ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836270

Fax: (61)3836092

12.  XN DÂY ĐỒNG LONG BIÊN – CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN – DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3933219

Fax: (61)3836452

Email: cadivi@cadivi.com.vn

13.  CTY AJINOMOTO VIỆT NAM

Ngành nghề: GIA VỊ & NƯỚC CHẤM

Địa chỉ: ĐƯỜNG 11 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3831289

Fax: (61)3831288

Email: avsbienhoa@hcm.vnn.vn

14.  XN THÀNH MỸ – CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN – DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836165

Fax: (61)3836444

Email: THAMYCO@HCM..VNN.VN

15.  CTY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA (BCC)

Ngành nghề: BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836195

Fax: (61)3836323

Email: BCC_BH@HCM.VNN.VN

16.  CTY LD IWAKI PUMPS VIỆT NAM

Ngành nghề: MÁY BƠM

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3933456

Fax: (61)3933399

Email: iwaki_vn@hcm.vnn.vn ;

17.  CTY CP XD SONADEZI (SONACONS)

Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 3 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836106

Fax: (61)3836292

Email: sonacons@hcm.vnn.vn

18.  CTY LD SX NGUYÊN VẬT LIỆU BAO BÌ KOREX PACKSIMEX

Ngành nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU

Địa chỉ: ĐƯỜNG 4 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835353

Fax: (61)3836338

Email: korex@hcm.vnn.vn

19.  CTY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT

Ngành nghề: ĐIỆN – DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3833500

Fax: (61)3836608

20.  CTY TNHH SX HÀNG MÂY GỖ ĐỒNG NAI – BOCHANG

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836150

Fax: (61)3836417

Email: dnbcrwc41@hcm.vnn.vn

21.  NM HÓA CHẤT BIÊN HÒA

Ngành nghề: HÓA CHẤT

Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836043

Fax: (61)3836326

Email: vicacoøhcm.vnn.vn

22.  XN MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (DONAMAY)

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836266

Fax: (61)3836118

Email: donamay@hcm.vnn.vn ;

23.  CTY CP CÁP & VẬT LIỆU VIỄN THÔNG (SACOM) – CN

Ngành nghề: VIỄN THÔNG – THIẾT BỊ

Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3830934

Fax: (61)3514331

Email: SACOM@HCM.VNN.VN

24.  CTY CP NHỰA ĐỒNG NAI (DONAPLAST)

Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836174

Email: office@donaplast.com.vn ;

25.  CTY CP MAY ĐỒNG NAI (DONAGAMEX)

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836271

Fax: (61)3836141

Email: donagamex@hcm.vnn.vn

26.  CTY CP MIỀN ĐÔNG (MDC)

Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836371

Fax: (61)3836194

Email: miendong1@vnn.vn ;

27.  CTY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI

Ngành nghề: QUẠT ĐIỆN & LINH KIỆN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836095

Fax: (61)3834359

Website: www.donaifan.com.vn

28.  CTY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU ĐỒNG NAI

Ngành nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836825

Fax: (61)3836696

Email: DEPE@HCM.VNN.VN

29.  CTY CP ĐỒNG NAI (CODONA)

Ngành nghề: GIẤY – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836275

Fax: (61)3836274

Email: codona@hcm.vnn.vn

30.  NM GIẤY ĐỒNG NAI

Ngành nghề: GIẤY – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 11 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836193

Fax: (61)3836231

Email: cogido@hcm.vnn.vn

31.  CTY CP SƠN ĐỒNG NAI (SDN)

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 7 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836112

Fax: (61)3836091

Email: visitsdongnai@hcm.vnn.vn ;

32.  CTY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA (BIENHOA SUGAR)

Ngành nghề: ĐƯỜNG ĂN

Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836199

Fax: (61)3836213

Email: bsc@hcm.vnn.vn

33.  NM LEN BIÊN HÒA (COTYLEN)

Ngành nghề: LEN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836120

Fax: (61)3836308

Email: cotylen@hcm.vnn.vn

34.  CTY PHÁT TRIỂN KCN BIÊN HÒA (SONADEZI)

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 1 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836004

Fax: (61)3836250

Email: marketing@sonadezi.com.vn

35.  CTY CP THÉP BIÊN HÒA (VICASA)

Ngành nghề: THÉP – CÔNG TY

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836148

Fax: (61)3835505

Email: vicasasteel@vnn.vn

36.  CTY TNHH CHIU YUAN

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3834826

Fax: (61)3834828

Email: dav_64713@hcm.vnn.vn ; chiuyuan@vnn.vn

37.  XN ẮC QUY ĐỒNG NAI

Ngành nghề: PIN – ẮC QUY

Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836116

Fax: (61)3835546

Email: pinaco@hcm.vnn.vn ;

38.  CTY CP BAO BÌ BIÊN HÒA (SOVI)

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 7 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836642

Fax: (61)3836030

Email: baobibienhoa@hcm.vnn.vn ;

39.  XN CAO SU ĐỒNG NAI (CASUMINA ĐỒNG NAI)

Ngành nghề: CAO SU – NGUYÊN LIỆU

Địa chỉ: ĐƯỜNG 11 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3831290

Fax: (61)3831352

40.  CTY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI (DONAC)

Ngành nghề: VẬT LIỆU LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE

Địa chỉ: ĐƯỜNG 4 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836022

Fax: (61)3836023

Email: donac@hcm.vnn.vn ;

41.  SAITEX INT’L VIET NAM INC.

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN BIÊN HÒA 1, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3933619

Fax: (61)3933614

Website: www.sai-tex.com8

42.  CTY TNHH HOÀNG THỊ

Ngành nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN

Địa chỉ: 72/5A KP2 ĐƯỜNG 5 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8823100

Email: congtyhoangthi@yahoo.com.vn

43.  CTY CP BÔNG VẢI & KD TỔNG HỢP MIỀN ĐÔNG (COTTDONA)

Ngành nghề: BÔNG

Địa chỉ: ĐƯỜNG 9 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3931949

Fax: (61)3836845

Email: cottdona_tour@yahoo.com ;

44.  CTY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA

Ngành nghề: CÀ PHÊ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836554

Fax: (61)3836108

Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com

45.  CTY CP CÔNG NGHỆ CAO (HITECHCO)

Ngành nghề: BÊ TÔNG – TRỘN SẴN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 7 KCN BIÊN HÒA 1, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3836600

Fax: (61)3835833

Email: hitechco@imi-holding.com

46.  CTY TNHH WINNER BAGS PRODUCT

Ngành nghề: TÚI, CẶP, GIỎ XÁCH

Địa chỉ: ĐƯỜNG 4 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8830227

Fax: (61)8869354

Email: winnerbagsvn@vnn.vn

47.  CTY CP EVERPIA VIỆT NAM (EVERON) – CN

Ngành nghề: NỆM & NỆM GIƯỜNG

Địa chỉ: ĐƯỜNG 4 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8869152

Fax: (61)8869151

Email: everon.korea@yahoo.com.vn

48.  CTY CP XD VIỆT TRẦN

Ngành nghề: BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN BIÊN HÒA 1, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3933363

Email: vtranco@yahoo.com

49.  CTY TNHH ÔTÔ BẮC QUANG

Ngành nghề: XE HƠI – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1 KCN BIÊN HÒA 1, P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3835531

Fax: (61)3835516

Email: BACQUANG MOTO@HCM.VNN.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *